Finlandia w obiektywie Erasmusa – zapraszamy na blog

Ludzie, podróże, kultura – czyli wszystko o życiu Erasmusa w mroźnej Finlandii

http://finlandiawobiektywieerasmusa.krakownow.pl/